Lilly Anita Karlsen style=

Lilly Anita Karlsen

President
Randi Judith Thorbjørnsen style=

Randi Judith Thorbjørnsen

Visepresident Medlemsansvarlig
Lise Berit Pettersen style=

Lise Berit Pettersen

Sekretær
Solveig Isebakke style=

Solveig Isebakke

Kasserer